Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenadministratie 2021 / Mitgliederverwaltung 2021 / Member administration 2021/ Administracja członkowska 2021

terug naar overzicht

Donderdag, 15 oktober 2020
De ledenadministratie voor 2021 is door Sportvisserij Nederland ingelezen in het ledenadministratie systeem van Het Alvertje

Hierdoor kunnen er vanaf nu geen mutaties worden doorgevoerd zoals toevoegen van ATA (nachtvergunning) of een Land van Molenbeek vergunning voor 2021.
Begin november 2020 zal Sportvisserij Nederland gaan starten met het incasseren van lidmaatschap kosten bij automatische machtigingen(incasso) en in de derde week van november 2020 zullen de leden de acceptgiro ontvangen voor betaling lidmaatschap 2021, daarna is de mutatiemodule weer beschikbaar.
Betaal tijdig dan heb je alle vergunningen begin januari 2021 in je bezit.

Vanaf december 2020 zal het mogelijk zijn om voor nieuwe leden de vispas voor 2021 aan te vragen via de site van Het Alvertje.Die Mitgliederverwaltung für 2021 wurde von Sportvisserij Nederland in das Mitgliederverwaltungssystem von Het Alvertje aufgenommen

Infolgedessen können von nun an keine Änderungen mehr vorgenommen werden, z. B. das Hinzufügen einer ATA (Nachtgenehmigung) oder einer Land van Molenbeek-Genehmigung für 2021.
Anfang November 2020 wird Sportvisserij Nederland mit der Erhebung der Mitgliedschaftskosten für automatische Lastschriften (Lastschrift) beginnen. In der dritten Novemberwoche 2020 erhalten die Mitglieder das Giro-Abholformular für die Zahlung der Mitgliedschaft im Jahr 2021, Das Mutationsmodul ist dann wieder verfügbar.
Zahlen Sie pünktlich und Sie haben alle Genehmigungen Anfang Januar 2021 in Ihrem Besitz.

Ab Dezember 2020 können neue Mitglieder auf dem Gelände von Het Alvertje den Fischereipass 2021 beantragen.


The membership administration for 2021 has been read by Sportvisserij Nederland into the membership administration system of Het Alvertje

As a result, no changes can be made from now on, such as adding a ATA (night permit) or a Land van Molenbeek permit for 2021.
At the beginning of November 2020, Sportvisserij Nederland will start collecting membership costs for automatic direct debits (direct debit) and in the third week of November 2020, members will receive the giro collection form for payment of membership in 2021, 
the mutation module is then available again.
Pay on time and you will have all permits in your possession at the beginning of January 2021.

From December 2020 it will be possible for new members to apply for the 2021 fishing pass on the site of Het Alvertje.
Administracja członkostwa na 2021 r. Została wczytana przez Sportvisserij Nederland do systemu zarządzania członkostwem Het Alvertje
W rezultacie od teraz nie można wprowadzać żadnych zmian, takich jak dodanie ATA (zezwolenie nocne) lub pozwolenie Land van Molenbeek na 2021 r.
Od początku listopada 2020 r. Sportvisserij Nederland zacznie pobierać opłaty członkowskie za automatyczne polecenia zapłaty (polecenie zapłaty), aw trzecim tygodniu listopada 2020 r. Członkowie otrzymają formularz wpłaty za członkostwo w 2021 r. 
Płać terminowo, a wszystkie pozwolenia będziesz mieć w posiadaniu na początku stycznia 2021 r, 
moduł mutacji jest wtedy ponownie dostępny.

Od grudnia 2020 r. Nowi członkowie będą mogli ubiegać się o kartę wędkarską 2021 r. Na terenie Het Alvertje.