Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

WedstrijdsportH.S.V. 't Alvertje Oostrum.
Wedstrijdreglement voor wedstrijden in de vijvers. 

 1. Elke deelnemer vist op zijn, door het lot aangewezen nummer.
 2. De maximale hengellengte is 9,5 meter, terwijl hengel + lijn de 15 meter niet mag overschrijden.
 3. Elke deelnemer mag maximaal 500 gram droog of 800 gram aangemaakt voer gebruiken. Bovendien mag men nog     250 gram aas in zijn bezit hebben.
 4. De wedstrijdcommissie kan steekproefsgewijs controleren. Iemand die 100 gram of meer teveel voer of aas bij zich heeft, wordt voor de betreffende wedstrijd wordt uitgesloten. Bij kleiner gewichtsoverschrijdingen wordt het teveel aan voer of aas verwijderd.  Kunstmatig gekleurd voer en aas is verboden (dus er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en   casters van witte maden)  
 5. Als er bij iemand rode maden worden aangetroffen, wordt betreffende persoon voor de gehele serie geschorst.
 6. Imitaties van rode maden en ruby blijven wel toegestaan.
 7. Ook is het gebruik van vers de vase en levende of stukjes vis verboden.
 8. Zinkvissen is toegestaan mits er zich geen voer op de lijn bevindt (dus geen voerkorfjes of methodfeeders). Uitgezonderd picker en methodwedstrijden.
 9. Eerste signaal: aanvang wedstrijd.
 10. Tweede signaal: einde wedstrijd.
 11. Alle vis die zich binnen een kwartier na het tweede signaal niet in het schep- of leefnet bevindt, telt niet mee.
 12. Men dient, ook bij lage waterstand, plaats te nemen op de verharde visplaatsen en dus niet op de tweede visplaats onderin. Bij te hoog water kan de wedstrijdcommissie andere regels opstellen.
 13. Deelnemers aan wedstrijden worden dringend verzocht het hengelvangst-registratieformulier dat op de kaart staat in te vullen.
 14. Gevangen vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd en dient levend ter weging te worden aangeboden. Er telt maximaal 15 kg vis per leefnet. Blijkt bij weging dat er meer dan 20 kilo in het net zit dan telt de gehele vangst niet mee.
 15. Karpers mogen niet in het leefnet worden bewaard. Deze dienen, samen met een buurman visser, te worden opgemeten en daarna onmiddellijk te worden teruggezet. De lengte van de karper van de kop tot het puntje van de staart dient op de wedstrijdkaart te worden genoteerd. Bij de vijver is een omrekentabel aanwezig aan de hand waarvan na de wedstrijd dan een gewicht wordt toegekend.
 16. Graskarpers tellen niet mee voor het vangstgewicht en moeten meteen worden teruggezet.
 17. Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
 18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 19. Iedereen wordt verzocht zijn visplek schoon achter te laten.
 20. Voor ongevallen en schade voor, tijdens en na de wedstrijd draagt het bestuur van H.S.V. 't Alvertje geen enkele verantwoording. 
                                                                                    
          
De Hengelvangstregistratie
Waarom een hengelvangstregistratie


Als eigenaar en beheerder van een viswater is het erg belangrijk te weten hoe de visstand in dat water is. Als we het hebben over visstand kunnen we praten over de soorten vis die in het water aanwezig zijn, de grootte van die vissen en hun groeisnelheid. Bovendien is ook hun gezondheid een belangrijk aspect.
Bovendien is tegenwoordig het bijhouden van een hengelvangstregistratie verplicht voor beheerders van wateren. Ook kan men bij Hengelsport Limburg behoorlijk wat subsidie krijgen op sommige soorten pootvis die jaarlijks in de vijvers worden uitgezet. Voorwaarde is dan wel dat de vereniging een hangelvangstregistratie bijhoudt.
Om een volledig beeld te krijgen van de visstand, zou de vijver met netten moeten worden afgevist. De gevangen vis moet vervolgens gemeten en gewogen worden. Ook zou het goed zijn de leeftijd van de vis te bepalen. Het bepalen van de leeftijd is werk voor deskundigen. Er wordt dan een schub getrokken en aan de hand van de jaarringen op de schub kan de leeftijd worden bepaald.
Als je lengte, gewicht en leeftijd kent, dan kun je met behulp van een normtabel ook bepalen of de vis in het water voldoende groeit.
Zoals u ziet is dit een tamelijk bewerkelijke procedure, die ook nog veel geld kost. Daarom zal het afvissen van de vijver water slechts sporadisch voorkomen.
Om er toch achter te komen hoe de visstand in het Wanssums Ven zich ontwikkelt, wordt er al jaren een hengelvangstregistratie bijgehouden.

Hoe werkt een hengelvangstregistratie:
In het verleden benaderde het bestuur van de vereniging een aantal leden die regelmatig in de vijver gingen vissen, met de vraag of zij een boekje van de hengelvangstregistratie, waarvan u onder een pagina ziet, wilden bijhouden.
Als zo iemand dan gaat vissen noteert hij de datum en het aantal uren dat hij vist, alsmede het nummer van de visstek in dat boekje. Als er een vis wordt gevangen,wordt die gemeten (vaak volstaat schatten ook) en wordt een streepje gezet bij de soort de vis en zijn lengte. Zo wordt elke gevangen vis genoteerd.
Tegenwoordig hebben we 2 excel werkbladen ontwikkeld waarmee u uw registratie op de computer kunt verwerken.
Er is een werkblad voor de registratie van witvis en kruiskarpers en een voor de registratie van karpers. Deze werkbladen kunt u downloaden vanaf de links bovenaan de pagina, in de loop van het jaar invullen en daarna terugmailen naar info@hsvhetalvertje.nl.
Ook bij onze viswedstrijden wordt er een registratie bijgehouden. Omdat er bij wedstrijden hoofdzakelijk in vijver 2 en 4 wordt gevist krijgen we van de wedstrijdvissers dus weinig tot geen informatie over de vangsten in vijver 1 en 3.


                                                              
                                                                Een pagina uit ons registratieboekje 

Verwerking van de registratie 
U begrijpt wel, dat we een schat aan gegevens binnenkrijgen als een flink aantal vissers dit over het hele jaar bijhouden.
Aan het einde van het seizoen worden alle gegevens verwerkt.
Per vissoort worden dan de gegevens gebundeld. Vervolgens wordt hiervan per vissoort een grafiek gemaakt waarin je in een oogopslag kunt zien of de ontwikkeling van die vissoort normaal is. Ideaal zou zijn als er van de kleinste maat de meeste vissen zijn en dit aantal naar de grotere lengte toe steeds vermindert. Wel moet je er rekening mee houden dat heel kleine exemplaren meestal niet aan de hengel worden gevangen.
Het komt echter maar al te vaak voor dat een hele jaarklasse, of zelfs enkele jaarklassen achter elkaar ontbreken.
Aan de hand van de resultaten kan het bestuur vervolgens beoordelen of er nieuwe vis van een bepaalde soort moet worden uitgezet.

Dringende oproep:
Het bestuur vraagt de vissers die regelmatig in het Wanssums Ven vissen, bovenstaande bestanden te downloaden, in te vullen en terug te mailen. Hebt u een formulier vol, dan kunt u het bestand opnieuw downloaden.


Copyright: het Alvertje Oostrum 2016Wedstrijdcommissie H.S.V. 't Alvertje OostrumCopyright: het Alvertje Oostrum 2004/2006/2010/2012/2015/2016