Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

WedstrijdsportH.S.V. 't Alvertje Oostrum.
Wedstrijdreglement voor wedstrijden in de vijvers. 

 1. Elke deelnemer vist op zijn, door het lot aangewezen nummer.
 2. De maximale hengellengte is 9,5 meter, terwijl hengel + lijn de 15 meter niet mag overschrijden.
 3. Elke deelnemer mag maximaal 500 gram droog of 800 gram aangemaakt voer gebruiken. Bovendien mag men nog     250 gram aas in zijn bezit hebben.
 4. De wedstrijdcommissie kan steekproefsgewijs controleren. Iemand die 100 gram of meer teveel voer of aas bij zich heeft, wordt voor de betreffende wedstrijd wordt uitgesloten. Bij kleiner gewichtsoverschrijdingen wordt het teveel aan voer of aas verwijderd.  Kunstmatig gekleurd voer en aas is verboden (dus er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en   casters van witte maden)  
 5. Als er bij iemand rode maden worden aangetroffen, wordt betreffende persoon voor de gehele serie geschorst.
 6. Imitaties van rode maden en ruby blijven wel toegestaan.
 7. Ook is het gebruik van vers de vase en levende of stukjes vis verboden.
 8. Zinkvissen is toegestaan mits er zich geen voer op de lijn bevindt (dus geen voerkorfjes of methodfeeders). Uitgezonderd picker en methodwedstrijden.
 9. Eerste signaal: aanvang wedstrijd.
 10. Tweede signaal: einde wedstrijd.
 11. Alle vis die zich binnen een kwartier na het tweede signaal niet in het schep- of leefnet bevindt, telt niet mee.
 12. Men dient, ook bij lage waterstand, plaats te nemen op de verharde visplaatsen en dus niet op de tweede visplaats onderin. Bij te hoog water kan de wedstrijdcommissie andere regels opstellen.
 13. Deelnemers aan wedstrijden worden dringend verzocht het hengelvangst-registratieformulier dat op de kaart staat in te vullen.
 14. Gevangen vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd en dient levend ter weging te worden aangeboden. Er telt maximaal 15 kg vis per leefnet. Blijkt bij weging dat er meer dan 20 kilo in het net zit dan telt de gehele vangst niet mee.
 15. Karpers mogen niet in het leefnet worden bewaard. Deze dienen, samen met een buurman visser, te worden opgemeten en daarna onmiddellijk te worden teruggezet. De lengte van de karper van de kop tot het puntje van de staart dient op de wedstrijdkaart te worden genoteerd. Bij de vijver is een omrekentabel aanwezig aan de hand waarvan na de wedstrijd dan een gewicht wordt toegekend.
 16. Graskarpers tellen niet mee voor het vangstgewicht en moeten meteen worden teruggezet.
 17. Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
 18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 19. Iedereen wordt verzocht zijn visplek schoon achter te laten.
 20. Voor ongevallen en schade voor, tijdens en na de wedstrijd draagt het bestuur van H.S.V. 't Alvertje geen enkele verantwoording.

Wedstrijdcommissie H.S.V. 't Alvertje OostrumCopyright: het Alvertje Oostrum 2004/2006/2010/2012/2015/2016