Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Commissie Controle


Commissie verenigingscontroleurs
MEDEDELINGEN CONTROLE

Voorzitter commisie controle


  Naam: Peter Beelen
                         
  Functie: Controleur

  Geboorte jaar: 1960

  Woonplaats: Wanssum

  Taken: Voorzitter, Controle Wanssums Ven
              
              
Controleur


 Naam : Hay LindersNaam: Cor van Spronsen
                             
  Functie: Controleur

  Geboorte jaar: 1975

  Woonplaats: Venray

  Taken: Controle  Wanssums Ven

Controleur

Naam: Eric Mans
                             
  Functie: Controleur

  Geboortejaar: 1970

  Woonplaats: Nieuw-Bergen

  Taken:Controleur Wanssums Ven
   
De taken van de werkgroep controle:  

- Het controleren op vergunningen in alle wateren van de vereniging..
- Het bijhouden van het aantal vissers op onze vijvers.
- Toezicht op het naleven van de reglementen door alle vissers.
Functies en vergaderingen:
Deze commissie kent als speciale functies een voorzitter en een secretaris. Men streeft ernaar 3 keer per jaar te vergaderen en indien nodig nog vaker.

Controlezaken worden meestal ook besproken tijdens bestuursvergaderingen.


De commissie controle bestaat uit de controleurs van de vereniging. Regelmatig zult u hen tegenkomen rond de vijver. U bent verplicht, op verzoek, uw visdocumenten aan de controleur te laten zien. De verenigingscontroleur kan zich legitimeren door middel van een controle pasje en is herkenbaar aan zijn kleding die voor het hele land gelijk is.

Copyright: het Alvertje Oostrum 2004/2006/2008/2010/2013/2014/2016/2017

DATUMMEDEDELING

14-5-2017 Voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 (dus niet in vijver 4) worden gebruikt zoals in het algemene reglement staat.
1-01-2017 Wijzigingen voor 2017 in de lijst van viswateren en reglementen van het Alvertje
Pagina 4: De tekst m.b.t. alcoholgebruik dient te worden vervangen door:
Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken.
Pagina 10 alinea 2 aanvullen met:
Of personen die wel een ATA hebben maar niet daadwerkelijk vissen.
Pagina 11 alinea 3:
De tekst:
Deelnemers aan wedstrijden in vijver 4 mogen wel kruiskarpers bewaren doch uitsluitend in een speciaal fijnmazig karpervriendelijk leefnet, komt te vervallen.
Daarvoor komt in de plaats: Het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4 is toegestaan.
Aan het wedstrijdreglement wordt toegevoegd:
Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
Aanvulling op pagina 11:
In speciale gevallen en ook bij wedstrijden kan het bestuur besluiten dat van de regels in het witte boekje afgeweken mag worden.
31-7-2016  Nu er meerdere controleurs actief zijn, komt het voor dat vissers meerdere keren per dag of 2 dagen na elkaar worden gecontroleerd. We weten dat veel vissers dat niet prettig vinden, maar het kan desondanks eens voorkomen.
31-7-2016  We willen onze vissers erop wijzen dat niet volledig ingevulde papieren ongeldig zijn. Het komt namelijk vaker voor dat Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap of dag/weektoestemmingen niet volledig zijn ingevuld. De verkooppunten noteren meestal alleen maar de datum. Het is de verantwoording van de vissers zelf om zijn gegevens in te vullen.Copyright: het Alvertje Oostrum 2016/2017