ATA Nachtvis en voerboot 2022

Dit is de Aanvullende Toestemming van het Alvertje, zie hiervoor het reglement ATA.

Met deze toestemming mag men nachtvissen in vijver 1, 2 en 4 van het Wanssums Ven en een voerbootje gebruiken op betreffende vijvers

Nieuwe leden kunnen tot 1 oktober van het kalenderjaar een ATA aanvragen voor het jaar erna.
Er worden per jaar maximaal 300 ATA's uitgegeven, is dit aantal bereikt kan men op een wachtlijst geplaatst worden
Het recht op deze ATA toestemming vervalt als er 1 jaar geen lidmaatschap geld is betaald.

Men dient minimaal 18 jaar te zijn om te mogen nachtvissen en men moet minimaal 1 jaar lid zijn van onze vereniging. 
Een verleende toestemmingen zal worden toegevoegd aan de ledenadministratie Sportvisserij Nederland en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

Leden vanaf 12 jaar mogen ook gebruik maken van een ATA vergunning mits ze onder begeleiding van ouder (vader of moeder) die ook lid is van de verenging en een ATA bezit. 
Leden van het Alvertje die de aanvullende toestemming willen hebben, kunnen zich melden door € 13,50 (€ 12,50 voor de vergunning en € 1,00 voor administratie en verzendkosten) over te maken aan HSV het Alvertje, bankrekeningnummer NL18RABO0140003614, BIC RABONL2U onder vermelding van je naam en lidmaatschap nummer en in welke extra vergunning je interesse hebt.
Deze vergunning zal via de post aan je verzonden worden, hou rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.
Er wordt natuurlijk wel gecontroleerd of je aan de voorwaarde voor een nachtvergunning voldoet.

Voor niet-leden of personen met een dag toestemming is er geen enkele mogelijkheid om gedurende de nacht te vissen in onze vijvers.
Verwissel deze vergunning niet met de nachtvis-vergunning of derde hengel toestemming die door Sportvisserij Nederland wordt uitgegeven en waarvoor u van hun een hologram sticker krijgt om achter op uw VISpas te plakken. 
Deze nachtvisvergunning en derde hengeltoestemming zijn niet geldig bij het Wanssums Ven.