Diepelingtoestemming 2022VOOR 2022 zijn alle Diepeling toestemmingen vergeven.


Informatie DIEPELING Toestemming
De Diepeling vergunningen worden jaarlijks beschikbaar gesteld door Sportvisserij Limburg en verstrekt aan de vereniging.

Het aantal vergunningen dat de vereniging voor 2022 ontvangt, is gebaseerd op het ledenaantal van uw hengelsportvereniging.

De vergunning is op een aantal punten aangepast. Zo is de Diepelingvergunning in 2022 enkel geldig in combinatie met een geldige VISpas van één van de negen op de vergunning vermelde verenigingen.
Daarnaast dient er bij een controle op het verzoek van de controleur(s) ook een geldig ID-bewijs in combinatie met de VISpas en de Diepelingvergunning te worden getoond.

Het aantal beschikbare Diepelingvergunningen is helaas beperkt. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de hengelsportmogelijkheden.
Om de hengelsportmogelijkheden te kunnen verbeteren, heeft Sportvisserij Limburg besloten om te gaan registreren wie er op de Diepeling vist, de gegegevens van de leden die een Diepeling toestemming hebben ontvangen zal worden verstrekt aan Sportvisserij Limburg.

Het te bevissen deel is dit jaar wel kleiner dan voorheen. Zie de bijlage.
Omdat het gebied kleiner is geworden moeten wij helaas minder vergunningen uitgeven. 
Teunesen (eigenaar van het gebied) heeft bepaald dat er max 120 vergunningen mogen worden uitgegeven. 
Op basis van de bestellingen van voorgaande jaren is er een verdeling gemaakt van hoeveel vergunningen elke vereniging krijgt. 
Dit kan betekenen dat de vereniging minder vergunningen ontvangt dan voorheen, en beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt.

In ieder geval mag er weer gevist worden, maar naar onze mening is dit niet een definitieve oplossing. Uiteindelijk is het doel de mogelijkheden op de plas verder uit te breiden. Dit zal nog het nodige werk in beslag nemen. 

Indien u geen gebruik meer wil maken van de Diepeling toestemming geen dit dan door via