Helenavaartvergunning 2022

Met deze vergunning mag worden gevist in de Helenavaart. 
U maakt het contributie bedrag over naar onze bankrekening HSV het Alvertje, bankrekeningnummer
NL18RABO0140003614, BIC RABONL2U onder vermelding van je naam en lidmaatschap nummer en in welke extra vergunning je interesse hebt.
Hou rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.
Een verleende toestemmingen zal worden toegevoegd aan de ledenadministratie Sportvisserij Nederland en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.