Nieuws vanuit bestuur 19-03-2021
Hou u aan de Algemene richtlijnen die landelijk geleden t.a.v. van de maatregelen rondom het coronavirus, ook als u gaat vissen gelden deze richtlijnen.
Nachtvissen is i.v.m. de Avondklok niet toegestaan, maatregel geldt nu tot 20 april 2021.
Hou de nieuwsberichten op de site in de gaten voor het laatste Corona nieuws

Het bestuur van HSV Het Alvertje is te bereiken via info@hsvhetalvertje.nl

 • De Algemene ledenvergadering van 2020 heeft niet kunnen plaatsvinden door de corona maatregelingen. Het is een uitzonderlijke situatie, waar we geen andere invulling aan kunnen geven. De kascontrole commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven over de financiële stukken van 2019.Hopelijk kunnen we later dit jaar de goedkeuring van 2019 en 2020 in een keer doen.
 • Jubilarissen van 2020 zullen worden uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het speldje, 28 mei 19.00 uur uitnodiging volgt
 • Algemene ledenvergadering voor 2021 staat vooralsnog gepland op 18 of 19 oktober 2021, informatie volgt.
 • Parkeerplaats vijver 4 zal worden uitgebreid in voorbereiding.
 • Er zal een artikel verschijnen in visblad editie Limburg over Het Alvertje april mei 2021
 • Vissen in de Haven Wanssum voor leden van Het Alvertje is toegestaan van 15 oktober t/m 1 april, er zal een reglement worden opgesteld t.a.v. afspraken vissen Haven Wanssum.
 • Aanvraag stroomvoorziening in uitvoering, i.s.m. Enexis
 • De jeugdvijver is afgevist i.s.m. een gespecialiseerd bedrijf en vrijwilligers van de vereniging. Zie foto's op de site. (met dank Huub Reijnders)op vijver 4 is 700 kg brasem geplaatst, 27-03-2021.Nieuwe spiegelkarpers 250 kg zijn geplaatst in vijver 3 De te grote kruiskarpers en enkele spiegelkarpers zijn verplaatst naar vijver 5, tevens voerprogramma opgestart voor vijver 3 en 5.
 • Sportvisserij Limburg wil met een delegatie het vijvercomplex bezoeken, i.s.m. het bestuur afspraak onder voorbehoud op 16 april 2021
 • Bestuur heeft een document opgesteld met speerpunten visie 2021-2024, dit gaan we verder uitwerken op een bestuurlijke brainstorm dag.
 • Ontwikkelingen onder de aandacht vijver 5
 • Windmolenpark ontwikkeling is onder de aandacht van bestuur, er heeft een gesprek plaats gevonden met Gemeente Venray
 • Zomerkaravaan 2021 i.s.m. Sportvisserij Nederland, in de zomervakantie zal een dag worden georganiseerd voor jeugdvissers en het werven van nieuwe jeugdleden. Informatie volgt op site.
 • Akkoord voor plaatsen reclamebord aan vijvercomplex Boiliefarm
 • Afvaardiging van karper vissers zullen op vijver 4 graskarpers gaan afvangen.
 • Akkoord voor nummering lig plaatsten Kasteelhaventje Geijsteren

- Volgende bestuursvergadering is 30 april 2021


Rob Berden
Secretaris Hengelsportvereniging ‘t Alvertje Oostrum