Nieuws vanuit bestuur 30-04-2021Het bestuur van HSV Het Alvertje is te bereiken via info@hsvhetalvertje.nl


Hou u aan de Algemene richtlijnen die landelijk geleden t.a.v. van de maatregelen rondom het coronavirus, ook als u gaat vissen gelden deze richtlijnen.
Hou de nieuwsberichten op de site in de gaten voor het laatste Corona nieuws
 • Nachtvissen is weer toegestaan.
 • Jubilarissen van 2020 zijn uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het speldje, 28 mei 19.00 uur 
 • Algemene ledenvergadering voor 2021 staat vooralsnog gepland op 18 of 19 oktober 2021, informatie volgt.
 • Parkeerplaats vijver 4 zal worden uitgebreid in voorbereiding.
 • In de Limburg editie Visblad is een artikel verschijnen over het Het Alvertje.
 • Aanvraag stroomvoorziening in uitvoering, i.s.m. Enexis, tevens glasvezel aanlegvoorziening.
 • Extreme vis sterfte plaatsgevonden in vijver 3 en 4 na het plaatsen van nieuwe vissen, door de koude weeromstandigheden en de verminderde weerstand van de vissen heeft het zich voorgedaan. Vijver 4 is onder controle vijver 3 is nog onder de aandacht en maatregelen voor bijvoeren met medicijnen.
 • Sportvisserij Limburg heeft het vijvercomplex bezocht, men was onder de indruk voor het vijvercomplex en we hebben van gedachten gewisseld voor de toekomst t.a.v. visie
 • Bestuur heeft een document opgesteld met speerpunten visie 2021-2024, dit gaan we verder uitwerken op een bestuurlijke brainstorm dag.
 • Ontwikkelingen onder de aandacht van bestuur vijver 5
 • Windmolenpark ontwikkeling is onder de aandacht van bestuur
 • Zomerkaravaan 2021 i.s.m. Sportvisserij Nederland, een dag voor Jeugdvissers tot 14 jaar op vrijdag 30 juli zal deze dag plaatvinden aan de jeugdvijver. Voorbereidingen voor deze dag zijn ingang gezet. We doen een beroep voor hulp vrijwilligers voor deze dag, hebben 20 personen nodig om alles goed te begeleiden. Graag doorgeven via info@hsvhetalvertje.nl Informatie volgt op site.
 • Afvaardiging van karper vissers zullen op vijver 4 graskarpers gaan afvangen, hiervoor zijn afspraken gemaakt met het bestuur.
 • Indien er leden zijn die interesse hebben om te assisteren binnen de jeugdcommissie, plannen van jeugdwedstrijden, informatie cursus visdagen e.d. graag aangeven via info@hsvhetalvertje.nl
 • Ingezaaid gras vijver 4 is aangewalst door Rob Wijnhoven, sponsering voor de vereniging, waarvoor dank
 • Jeugdvijver is voor zaterdag 3 juli voor een gedeelte afgehuurd, borden zullen worden geplaatst t.z.t
 • Alver weetjes nieuwe pagina op de site met informatie over diverse onderwerpen


- Volgende bestuursvergadering is 2 juli 2021


Rob Berden
Secretaris Hengelsportvereniging ‘t Alvertje Oostrum