Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement Het Wanssums Ven


                          

Algemeen hengelsport reglement van HSV ‘t Alvertje 

Iedere sportvisser en lid van de hengelsportvereniging HSV ’t Alvertje wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te volgen. Zie je onregelmatigheden, meldt dit dan zo snel mogelijk bij het bestuur of de controleur.

Het Wanssums Ven
1.Men dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning, vispas of dag toestemming van HSV ‘t Alvertje.
2.Vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur ná zonsondergang.
3.Bij het Wanssums Ven is het rijden op fietsen of bromfietsen rond de vijvers verboden, m.u.v. de verharde toegangsweg aan de noordkant van de vijver 3.
4.Het is toegestaan om de fiets, de brommer en/of aanhangwagentje mee te nemen naar de visstek, indien dit lopend gebeurt. Het rijden op een scootmobiel rond de vijver is toegestaan mits er stapvoets wordt gereden en er geen enkel hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de aanwezige vissers.
5.Als er in een vijver een aangekondigd evenement (of wedstrijd) plaats vindt, dient het betreffende deel van de vijver te worden vrijgelaten.
Kijk voordat je gaat vissen de borden bij de vijvers, waarop wordt vermeld wanneer er een visevenement / of viswedstrijd is en welke plaatsen dan moeten worden vrijgelaten. Raadpleeg ook altijd het wedstrijdrooster bij de schuilgelegenheid. En raadpleeg de site van HSV ’t Alvertje voor vertrek naar het Wanssums Ven.
6.Het is verboden gevangen vis mee te nemen.
7.Leefnetten zijn verboden. Een uitzondering hierop geldt voor wedstrijden.
8.Op vijver 1 – 2 – 4 is de hengellengte vrij. Werphengels zijn toegestaan.
9.Er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en casters van witte maden. Verse de Vase is niet toegestaan.
10.Imitaties van rode maden en ruby zijn wel toegestaan.
11.Men mag per dag 1 kg aangemaakt voer bij zich hebben + 250 gram aas.
12.Aardappel producten, tijgernoten en ongekookte granen zijn verboden.
13.Bij het aantreffen van verboden aassoorten, krijgt de visser een schriftelijke waarschuwing van het bestuur.
14.Men dient gebruik te maken van de aanwezige vaste visplaatsen.
15.Er mogen niet meer hengels opgetuigd klaar staan dan waarmee mag worden gevist volgens dit reglement.
16.Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden.
17.Een totaalverbod geldt voor het gebruik van sterk alcoholische dranken.
18.Het maken van lawaai en het afspelen van mechanische muziek of het maken van muziek is verboden.
19.Afval deponeren in de afvalbakken. Indien er geen afvalbakken aanwezig zijn, neem het dan mee naar huis.
20.Bij onderhoudswerkzaamheden aan de vijver, dien je je hengelspullen dusdanig te plaatsen dat de
werkzaamheden ongehinderd uitgevoerd kunnen worden.
21.Misdragingen tegen controleurs en/of mensen die onderhoudswerkzaamheden verrichten, worden
gerapporteerd aan het bestuur, dat dan passende maatregelen zal nemen.
22.Wie zich niet houdt aan dit reglement krijgt allereerst een waarschuwing van de controleur. Bij herhaling krijg je een brief van het bestuur. Bij het opnieuw overtreden van de regels wordt door het bestuur middels een aangetekende brief een sanctie opgelegd. Dit kan zijn, de ontzegging van de toegang tot het vijvercomplex voor een bepaalde periode of, bij ernstige en terugkerende overtreding van de regels, royement.

Ziet u onregelmatigheden, meld dit dan zo snel mogelijk bij bestuur of controleur.

Voor vijver 3 (de jeugdvijver) geldt bovendien:

1.Er mag door alle leden van het Alvertje en door houders van een dag-toestemming in de jeugdvijver worden gevist. Men dient zich dan wel aan onder genoemde bepalingen te houden.
2.De maximale hengellengte is vastgesteld op 6 meter ( hengel + lijn 12 meter ) en het vissen met een werphengel is ten strengste verboden.
3.Per visdag mag maximaal 250 gram droog voer (= 400 gram aangemaakt voer) en 250 gram aas worden gebruikt.
4.Er mag geen leefnet worden gebruikt bij het vissen in vijver 3.
5.De jeugd heeft te allen tijde voorrang.

Ziet u onregelmatigheden, meld dit dan zo snel mogelijk bij bestuur of controleur.

Voor het karpervissen geldt bovendien: 
1.Er mag niet verder dan 6 meter links en/of rechts van de gekozen visplaats en tot maximaal het midden van de vijver worden gevist.
2.Elke karper visser moet een landingsnet en een onthaakingsmat bij zich hebben en gebruiken.
3.Zet gevangen karper bij voorkeur meteen terug.
4.Op verzoek van de controleur dient men, ter controle op verboden aas, zijn hengel(s) direct binnen te draaien.
5.Afstand bestuurde voerbootjes mogen alleen in vijver 1, 2 en 4 uitsluitend met de schriftelijke toestemming 
A.T.A. worden gebruikt.
6.Karper tentjes met een maximale diameter van 3 meter zijn toegestaan in de kleuren groen of camouflage. De tentjes dienen binnen 5 meter van de oever te worden geplaatst. Per persoon mag slechts één tent worden geplaatst en alleen maar als men op dat moment daadwerkelijk vist.
7.Het gebruiken of in bezit hebben van alle soorten noten en/of ongekookte granen is verboden.
8.Een karper visser die, om welke reden dan ook, zijn stek voor bepaalde tijd verlaat, is verplicht eerst zijn lijn(en) binnen te halen.
9.In verband met het welzijn van de vis verdient het de voorkeur om met nylon vislijnen te vissen en dus geen gevlochten lijnen te gebruiken.
Verder verzoeken wij karper vissers om zich te allen tijde binnen 2 a 3 meter van hun hengels te bevinden en niet te dicht bij de begroeiing te vissen om te voorkomen dat vissen na aanbeet in de waterplanten verdwijnen met alle gevolgen van dien. Er worden namelijk steeds meer beschadigde karpers, zeelten en brasems gesignaleerd en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Voor het nachtvissen geldt bovendien: 

10.Nachtvissen is niet toegestaan zonder een A.T.A. (= combinatie van nacht vissen en voerboot toestemming voor het Wanssums Ven).
11.De vergunninghouder moet de minimumleeftijd van 18 jaar hebben en mag tijdens het nachtvissen niet vergezeld worden door personen die geen lid zijn van ’t Alvertje, van leden die geen A.T.A. hebben of leden met een A.T.A. die niet daadwerkelijk vissen.
12.Karper tentjes mogen, i.v.m. de conditie van het onderliggende gras, maximaal 3 dagen en nachten op dezelfde plaats staan. Wil men langer blijven dan moet de tent worden verplaatst.
13.Karper mag, voor het maken van foto’s, tot zonsopkomst in een bewaarzak worden bewaard. Het beste is echter de karper zo snel mogelijk terug te zetten.
14.Afval moet in de karpertentjes bewaard worden of meteen in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan (dus geen rommel rondom de tent).
15.Overmatig gebruik van alcoholische dranken rondom de vijvers is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken. Bovendien is het maken van lawaai en het afspelen of maken van muziek verboden.
16.Onregelmatigheden rond de visvijver of schuilgelegenheid dient men te melden bij de controleur of bij iemand van het bestuur.
17.Bij overtreding van de regels wordt de A.T.A. direct ingetrokken.

De ATA 

Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat een lid een ATA krijgt overhandigt. 
1.Er worden door de vereniging maximaal 300 ATA’s verstrekt in enig kalenderjaar, en je moet minimaal 1 jaar lid zijn om deze te vergunning aan te mogen vragen.
2.Het lid moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om in aanmerking te komen voor een ATA
3.Een lid dat 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, kan alleen in aanmerking komen voor een ATA wanneer 1 van de ouders lid is van het Alvertje en ook daadwerkelijk de hengelsport bedrijft aan de vijvers op het Wanssums Ven.Tevens mag dit lid alleen nachtvissen in bijzijn van zijn vader of moeder.
Een oom, tante, vriend of welke andere volwassene ook is niet conform het gestelde hierboven.
4.Houdt een lid zich niet aan de vijver reglementen van hengelsportvereniging het Alvertje of wijkt het lid af van de algemeen geldende normen en waarden, dan kan de ATA meteen ingenomen worden.
Dit ter beoordeling van de aanwezige controleur of bestuurslid.
5.Nieuwe leden kunnen tot 1 oktober van het kalenderjaar een ATA aanvragen voor het jaar erna.
6.Het recht op deze ATA toestemming vervalt als er 1 jaar geen lidmaatschap geld is betaald.

Op bovenstaande opsomming van regels zal onder geen enkel beding afgeweken worden.

Waarschuwing:
Verwissel deze toestemming niet in voor de licenties van Sportvisserij Nederland, waarvoor je een hologram stickers ontvangt die achterop je VISpas wordt geplakt.
Deze licenties voor nachtvissen of een 3 de hengel zijn niet geldig in Wanssums Ven.

Als vijververeniging moeten wij zuinig zijn op de gemaakte afspraken met de gemeente Venray.
Het is een voorrecht om te mogen nachtvissen op het Wanssums Ven en zeker geen vanzelfsprekendheid.
1.Vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst mogen personen zonder nachtvis toestemming zich niet op het terrein van het Wanssums Ven bevinden.
2.Als er in een vijver een een aangekondigd evenement (of wedstrijd) plaats vindt, dient het betreffende deel van de vijver te worden vrijgelaten. Kijk voordat u gaat vissen dus goed op de borden rond de vijvers, waarop wordt vermeld wanneer er een vis evenement/viswedstrijd is en welke plaatsen dan moeten worden vrijgelaten. Raadpleeg ook altijd het wedstrijdrooster bij de schuilgelegenheid.
3.In de vijvers 1, 2 en 4 van het Wanssums Ven mag per visdag maximaal 1 kg aangemaakt voer en 250 gram aas worden gebruikt. Men mag ook niet méér bij zich hebben. 
4.Er geldt een totaal leefnet verbod (uitgezonderd speciale fijnmazige leefnetten bij wedstrijden in vijver 4).
5.Het is verboden gevangen vis mee te nemen.
6.Het rijden op een scootmobiel rond de vijver is toegestaan mits er stapvoets wordt gereden en er geen enkel hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de aanwezige vissers.
7.Als er onderhoudswerkzaamheden rond de vijver worden verricht, dient u uw hengelspullen dusdanig te plaatsen dat de vrijwilligers hun werkzaamheden onbelemmerd kunnen uitvoeren.
8.Misdragingen tegen controleurs en/of mensen die onderhoudswerkzaamheden verrichten worden gerapporteerd aan het bestuur, dat dan passende maatregelen zal nemen.
9.Wie zich niet houdt aan de regels krijgt allereerst een waarschuwing van de contoleur. Bij herhaling krijgt hij een brief van het bestuur en mocht hij dan nog regels overtreden een gesprek met het bestuur waarbij hem de toegang tot vijvercomplex kan worden ontzegd of, bij ernstige overtreding tegen de regels, als lid kan worden geroyeerd.
10 Het gebruiken van alle soorten noten en/of ongekookte granen als voer of aas is verboden.
11.Afval mag uitsluitend in de aanwezige afvalbakken worden gegooid en niet ernaast.
12.Bij misbruik kan deze vergunning worden ingetrokken. 

Voor het vissen op roofvis geldt bovendien:
1.Vissen op roofvis is in het Wanssums Ven toegestaan met één hengel vanaf 1 september tot 1 maart.
2.Leden beneden de 14 jaar mogen niet snoeken.
3.Men mag er maximaal 20 aasvisjes in zijn bezit hebben. Ze mogen enkel gebruikt worden als dood aas.

Voor de wateren van de stichting Hengelsport Venray te weten het Peelkanaal, het Afleidingskanaal, de overstortvijver bij het Brükske en de wateren aan de Metaalweg geldt: 
1.Er mag gevist worden met 2 hengels.
2.De hengellengte is vastgesteld op 6 meter. De totale lengte van hengel + lijn mag de twaalf meter niet overschrijden.
3.Werphengels zijn toegestaan.
4.Per visdag mag men maximaal 250 gram voer en 250 gram aas gebruiken of in zijn bezit hebben.
5 Het gebruik van aardappelen of aardappelprodukten is verboden.
6.Bij kanalen en beken mag men zich niet binnen 25 meter van een kunstwerk, stuw of meetapparaat bevinden. Wie schade aanbrengt aan hiervoor genoemde zaken, zal daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
7.Ook hier dienen honden te worden aangelijnd.
8 Bij "het Brükske" is het gebruik van leefnetten verboden.
9.Nachtvissen is verboden.

Copyright: het Alvertje Oostrum 2013/2014/2015/2016/2017/2020/2021 
HSV 't Alvertje Alle rechten voorbehouden