Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Oude mededelingen


Afscheid H. van Valkengoed en R. Wijnhoven  


De drie soorten speldjes..Maandag 22 maart 2010 zijn tijdens de Algemene ledenvergadering van Hengelsport-vereniging het Alvertje Oostrum voor het eerst in haar geschiedenis "Alvertjes" uitgereikt.

Dit zijn speldjes, ontworpen door sieraad-ontwerpster Lianne Aarts. Ze worden uitgereikt in zilver voor 25 jaar lidmaatschap, in goud voor 50 jaar lidmaatschap en in het goud met briljantje voor Speciale Verdiensten. 

Het "gouden Alvertje" werd uitgereikt aan Bert Poels, die dit jaar 50 jaar lid is en aan Ger Lenssen en Joost vd Putten die dit jubileum in 2009 al vierden. Het "zilveren Alvertje" werd uitgereikt aan Antoon Langenkamp en Wiel Beerkens.

Verder nam men afscheid van twee bestuursleden die al in 1979 in bestuur zitting hadden genomen. René Wijnhoven is gestopt als bestuurslid maar blijft nog wel actief voor de vereniging.
Het tweede bestuurslid, Hein van Valkengoed, kon om gezondheidsredenen niet op de vergadering aanwezig zijn.
De voorzitter is na de Algemene Leden-vergadering persoonlijk op huisbezoek gegaan om Hein van Valkengoed een bloemetje te overhandigen. Daar bleef het echter niet bij. Tot verassing van Hein van Valkengoed zelf, werd hem het "Alvertje van verdiensten" opgespeld. Deze speld werd aan hem uitgereikt vanwege zijn enorme
betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid voor de hengelsport in het algemeen en voor de Hengelsportvereniging het Alvertje in het bijzonder.
Toen hij in 1979 in het bestuur werd gekozen, werd hij ook meteen tot voorzitter benoemd. Deze functie heeft hij maar liefst 19 jaar bekleed, waarna hij nog jaren als bestuurslid verder ging.
Behalve bij het Alvertje is Hein van Valkengoed jarenlang actief geweest als bestuurslid van de NVVS ( nu sportvisserij Nederland),als voorzitter van de Hengel-sportfederatie “de Vrienschap” Noord-Limburg (momenteel onderdeel van Sport-visserij Limburg) en als voorzitter van de Stichting Sportvisserij Limburg 83.

Mede dankzij zijn inzet is vijvercomplex “het Wanssums Ven” uitgegroeid van een waterput om in te vissen tot een complex van 15,6 Ha met 4 visvijvers voor de karpervisser, de stokvisser maar ook voor de recreant.
Het is vooral de jeugd die altijd een specifiek plekje in het hart van Hein heeft gehad. Als voorzitter van de jeugdcommissie heeft hij jarenlang het jeugdwerk gestimuleerd. Onder zijn bezielende leiding werd er een bloeiende jeugdafdeling opgezet. Het is dan ook niet vreemd dat Hein, samen met zijn voormalige collega’s Gerrit van Sinten en Harrie Lenssen naast de twee toen al bestaande vijvers een speciale vijver voor de jeugd wilde ontwikkelen. En die is er gekomen.
Onder het motto van Hein, “iemand van 90 jaar kun je niet meer voor 4 jaar in het bestuur kiezen” heeft hij dus besloten er een punt achter te zetten. Tot groot genoegen van het bestuur gaf Hein aan dat hij de vereniging, als adviseur, nog bij wil blijven staan. Gelukkig gaat zijn kennis van en ervaring met vele zaken binnen de vereniging dus niet verloren. Het bestuur hoopt nog lang van dit aanbod gebruik te kunnen maken.

Meer over Hein, klik dan een visdag met Hein van Valkengoed

Opening vijver 4
Jaarverslag VBC 2017
MEDEDELINGEN CONTROLE

14-5-2017
Voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 (dus niet in vijver 4) worden gebruikt zoals in het algemene reglement staat.
1-01-2017
Wijzigingen voor 2017 in de lijst van viswateren en reglementen van het Alvertje
Pagina 4: De tekst m.b.t. alcoholgebruik dient te worden vervangen door:
Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken.
Pagina 10 alinea 2 aanvullen met:
Of personen die wel een ATA hebben maar niet daadwerkelijk vissen.
Pagina 11 alinea 3:
De tekst:
Deelnemers aan wedstrijden in vijver 4 mogen wel kruiskarpers bewaren doch uitsluitend in een speciaal fijnmazig karpervriendelijk leefnet, komt te vervallen.
Daarvoor komt in de plaats: Het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4 is toegestaan.
Aan het wedstrijdreglement wordt toegevoegd:
Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
Aanvulling op pagina 11:
In speciale gevallen en ook bij wedstrijden kan het bestuur besluiten dat van de regels in het witte boekje afgeweken mag worden.

31-7-2016
Nu er meerdere controleurs actief zijn, komt het voor dat vissers meerdere keren per dag of 2 dagen na elkaar worden gecontroleerd. We weten dat veel vissers dat niet prettig vinden, maar het kan desondanks eens voorkomen.

31-7-2016
We willen onze vissers erop wijzen dat niet volledig ingevulde papieren ongeldig zijn. Het komt namelijk vaker voor dat Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap of dag/weektoestemmingen niet volledig zijn ingevuld. De verkooppunten noteren meestal alleen maar de datum. Het is de verantwoording van de vissers zelf om zijn gegevens in te vullen.
Opening van vijver 4 op 5 juni 2010: 


Afgelopen zaterdag, 5 juni, werd vijver 4 van vijvercomplex “het Wanssums Ven” officieel geopend. Hierbij waren veel genodigden en leden aanwezig. Na een welkomstwoord door voorzitter Peter Beelen, werd een rondgang gemaakt langs de diverse activiteiten die op het complex plaatsvonden. Het meten en wegen van de kruiskarpers, die op deze middag waren gevangen in vijver 3 bij het vissen in het kader van het aalscholverproject waaraan het Alvertje deelneemt, bleek erg interessant te zijn. Behalve kruiskarpers waren hier nog andere vissoorten te bewonderen. Vervolgens ging het gezelschap naar vijver 1 en 2 waar de grote jaarlijkse karperwedstrijd, waarbij 43 uur non stop wordt gevist, nog bezig was. Hier kregen de gasten uitleg over het karpervissen en alle elektronica die daarbij wordt gebruikt. Op de te openen vijver 4 vertoonden enkele vliegvissers hun kunsten. De gasten toonden grote interesse in deze minder bekende tak van de hengelsport. Er werd veel vis gevangen door de vliegvissers, maar jammer genoeg waren ze wel erg klein. Een van de vliegvissers gaf uitleg over het materiaal en in het bijzonder over de kunstvliegen en de wijze waarop die door vliegvissers zelf worden gemaakt.
Daarna volgde het officiële gedeelte. In zijn toespraak ging Peter Beelen in op de historie van het Wanssum Ven en in het bijzonder vijver 4. Hij dankte alle vrijwilligers die, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, hebben meegewerkt aan de afwerking van de vijver. Ook herdacht hij de pas overleden erevoorzitter Hein van Valkengoed, die een van de voortrekkers is geweest bij de aanleg van het complex.
Daarna kwam het moment van de officiële opening. Het plan van het bestuur was oorspronkelijk, die te laten verrichten door Hein van Valkengoed. Omdat dit helaas niet meer mogelijk is, werd de opening verricht door de zus van Hein, mevrouw Corry Borssen - van Valkengoed.
Zij onthulde een plaquette bij de rode beuk, geschonken door Hein van Valkengoed, die op de parkeerplaats van vijver 4 een ereplaats heeft gekregen.
Ze wenste de vereniging verder nog veel succes.


Mevrouw Borssen - van Valkengoed, samen met Peter Beelen bij het onthullen van de plaquette...

Vervolgens was het woord aan de wethouder van de gemeente Venray, Ike Busser. Die ging allereerst in op zijn eigen verleden als sportvisser. Verder zei hij dat hij, na het bekijken van de website van het Alvertje, erg verrast was dat er zo een fraai complex binnen de gemeentegrenzen ligt. Hij vertelde erg onder de indruk te zijn van het terrein met de mooie vijvers. Tot slot feliciteerde hij het bestuur met de nieuwste aanwinst.
Toen richtte André Reumkes, afgevaardigde van Sportvisserij Limburg, het woord tot de aanwezigen. Hij ging in zijn toespraak in op het werk van Sportvisserij Limburg en vooral het jeugdwerk.
Na het officiële gebeuren werd er nog gezellig wat nagekaart onder het genot van een hapje en een drankje.

Copyright: het Alvertje Oostrum 2010Jac Philipsentrofee 2017

Gisteren, 18 mei 2017 hebben we in de vijver van H.S.V. De Middenpeel te Milheeze gevist om de Jac Philipsen wisselbeker.
Er waren liefst 22 deelnemers, 19 vissers van De Middenpeel en 3 vissers van Het Alvertje.
Na de loting om 18.00 uur, werd er gevist van 18.30 – 21.30 uur. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind.
Het Alvertje heeft zich bepaald niet onbetuigd gelaten want Twan Verhaegh, Toon van Mill en Henk Ermers visten respectievelijk een tweede, een vierde en een zesde plaats
met in totaal ruim 18 kilogram vis.
Na afloop werd Jac door de voorzitter van De Middenpeel herdacht en werden de prijzen verdeeld onder het genot van koffie en koek.
Eersteprijswinnaar werd Mike van den Eijnden met ruim 11 kilogram. Hij mocht uit handen van de kinderen van Jac de wisselbeker in ontvangst nemen.
We kunnen terugzien op een mooie gezellige visavond. Tot volgend jaar!

Henk Ermers

                                                               FILM en  FOTO ALBUM 


Beklinkeren van de toegangsweg                                 Vrijwilliger 2006

Uitzetting karpers 2012                                                   Advies leefne Info Vispas Polnisch

Opname Vis TV 2013                                                       Info Vispas Russisch

Karperuitzetting 2013                                                      Aanmelden wedstrijden

Wedstrijdvergadering 2014                                             Aanmelden een wedstrijden

Algemene leden vergadering 2014                                 Afscheid Harrie Lenssen