Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Onze vijvers en viswateren


- Boaz Viskid op Kruiskarper


- Vis TV karper aan de vaste stok


-  Vis Tv seizoen 2 het Wanssums VenVijvercomplex ''het Wanssums Ven''

\\  
Kasteelhaventje  Geijsteren                                                      De Maas Wanssum-Well-Geijsteren 

 
Peelkanaal-Griendtveen                                                      Afleidingskanaal Vredepeel-Smakt


 De Diepeling-Tienray   


Jachthaven-Wanssum
De verschillende vijvers: 

Vijvercomplex "het Wanssums Ven" bestaat momenteel uit 4 verschillende vijvers en de 5 de is in de maak. Hieronder wil ik graag een beschrijving geven van de vier vijvers met daarbij wat bijzonderheden over visstand, bodemgesteldheid en waterdiepte.Bekijk hier de foto's van: Wandeling vijver 1


Algemeen:       

Alle vijvers hebben vaste visplaatsen. Elke visstek heeft zijn eigen nummer, waarbij de nummers in vijver 1 lopen van 1 t/m 50, die in vijver 2 van 1 t/m 57 die in vijver 3 van 1 t/m 28 en die in vijver 4 van 1 t/m 30.
De nummers zijn op stoeptegels geschilderd die in het gras voor de visplaatsen liggen. Bij vijver 4 zijn de nummers op de betonnen steigers geschroefd.
Wilt u iets weten over de reglementen die in de diverse vijvers gelden, klik dan de knop "reglementen" hiernaast.

Ligging: 

Vijver 1 is de vijver die het verste richting Wanssum ligt. Als men vanaf de grote parkeerplaats bij de schuilgelegenheid richting brug kijkt, ligt hij dus aan de linkerkant.

Beschrijving: 

Met vijver 1 is het allemaal begonnen. Nadat in 1976 de plannen van het Alvertje tot het inrichten van een vijver in de gracht rond de kasteelruine in Geijsteren definitief werden afgewezen, viel het oog op het Wanssums Ven. We moeten ons dit voorstellen als een put met water die veel kleiner was dan de huidige vijver 1. Zo behoorde het eiland dat er nu in ligt destijds nog tot het "vasteland". Begin jaren 90 kreeg vijver 1 de vorm die hij nu nog heeft.
Als men naar mijn mening vraagt, zeg ik dat vijver 1 de mooiste vijver van het gehele complex is. Zijn mooie plantengroei en vorm zijn een lust voor het oog. Het fraaie eiland draagt hiertoe veel bij. Je kunt er, net als in vijver 2 overigens, heerlijk rustig zitten vissen en je als het ware "verstoppen" voor andere vissers.
Rond deze vijver zijn vaste visplaatsen met 2 plateau's, Het bovenste plateau, waarvanaf in het voorjaar gevist kan worden, is verhard met klinkers. Als het water in de loop van de zomer wat zakt kan het tweede plateau worden gebruikt.

Waterdiepte: 

Als het water op zomerpeil staat, zijn 90% van de stekken op 8 a 9 meter uit de kant zeker nog wel 2,5 tot 3 meter diep (voor de winterpeil mag daar 75 cm worden opgeteld). De diepste plekken zijn dan rond de 6 meter.

Vissoorten

Na het afvissen in 2005 zijn de meeste karpers waarschijnlijk in vijver 1 terechtgekomen. Deze soort neemt dus een groot deel van het visbestand in. Een andere mooie sportvis die talrijk in vijver 1 voorkomt is de zeelt. In de loop der jaren zijn dit "grote jongens" geworden waarbij een gewicht tussen de 2,5 en de 3,5 kilo en een lengte tot 70 cm geen uitzondering is. Een mooie sportvis, die met een wat zwaardere lijn en een goed stuk elastiek in de hengeltop ook met de vaste hengel nog prima te vangen is. Ook brasem komt er veel voor. Karpervissers vangen als bijvangst brasems tot 5 kilo. Een andere vissoort die het goed doet is de snoek. Metersnoeken zijn beslist geen uitzondering. Ook is er in deze vijver sinds enkele jaren goed klein spul (blank en ruisvoorns en baarzen) te vangen.
Al met al dus een vijver voor het grotere werk. Door zijn visbestand wordt deze vijver het meest bevist door karpervissers.

Topstekken:

Karpervissers zie je vaak vlak tegen het eiland aan vissen. Dat dit echter geen "must" is blijkt uit de vangsten van sommige karperaars die halverwege oever en eiland of zelfs nog het dichter bij de kant vissenen. Ook tijdens wedstrijden worden veel karpers gehaakt op 8 a 9 meter uit de kant.
Nummers waar u het eens zou kunnen proberen met de vaste stok (8 meter uit de kant is daarbij meestal voldoende) zijn: 1, 10 t/m 18, 30 t/m 33 en 48 t/m 50. Dat wil niet zeggen dat andere stekken niet goed zijn, maar dit zijn de hot spots bij wedstrijden.

Visstekken voor minder valide sportvissers in vijver 1: 

Vlak bij de parkeersplaats zijn er 3 visplaatsen aangelegd voor onze minder valide sportvrienden. Deze plekken zijn ook met de rolstoel gemakkelijk bereikbaar en er kan veilig worden gevist vanaf de plaatsen 3, 4 en 6.
Bovendien is er ook een invalidenparkeerplaats en, in de schuil-gelegenheid, een invalidentoilet.

                         

                                                                                                                                          Ons ITS schild    Bekijk hier de foto's van: Wandeling vijver 2


Ligging: 

Als u op de parkeerplaats bij de schuilgelegenheid staat en u kijkt richting brug dan ziet u vijver 2 aan de rechterkant van de brug liggen.

Beschrijving:

Vijver 2 werd tussen 1990 en 1993 aangelegd, tezamen met de uitbreiding van vijver 1. Door zijn grillige vorm heeft deze vijver een grote oeverlengte in verhouding tot zijn oppervlakte. Zodoende konden hier 57 vaste visplaatsen worden aangelegd.
Ook deze vijver ziet er fraai uit met zijn royale plantengroei.
Met de vangsten wilde het echter niet zo erg vlotten. Vooral rond de "westpoot" (de nummers 12 t/m 36) werd weinig gevangen en daardoor ook weinig gevist. Dit kwam mede doordat de vijver daar behoorlijk diep was.
Na een visserijkundig onderzoek in 2005 is daarom besloten om hier goede teelaarde in te brengen; dat gedeelte werd daardoor ondieper en er kwam een goede voedingsbodem. Deze werkzaamheden werden in de herfst van 2006 afgerond. Na deze verondieping zijn de vangsten zeker niet teruggelopen. Vooral met de methodfeeder kunnen hier in de buurt van het eiland en tegen de nieuw aangelegde wal, enorme brasemvangsten (soms meer dan 50 stuks per visdag) worden gerealiseerd. Ook met de vaste hengel zijn hier aardige vangsten te boeken.
Net als bij vijver 1 zijn ook rond deze vijver vaste, genummerde en verharde visplaatsen.

Waterdiepte: 

Wat de waterdiepte betreft, moeten we deze vijver in 2 delen bekijken. Het gedeelte waarin geen teelaarde is ingebracht is vrij diep; zeker 4 meter op 8 a 9 meter uit de kant (bij winterpeil). In het gedeelte waar teelaarde is ingebracht, is de diepte tot 15 meter uit de kant ook wel 4 meter. Als men echter verder vist heeft men aanmerkelijk minder waterdiepte.

Vissoorten: 

Vijver 2 was aanvankelijk de wedstrijdvijver met een gemengd visbestand. Er is zeker net zo veel karper aanwezig als in vijver 1. Verder zijn brasem en grote zeelt (tot 65 cm) de meest voorkomende vissoorten. Ook de snoek en de baars komt behoorlijk veel voor. Er wordt ook regelmatig voorn uitgezet, die echter weinig wordt teruggevangen.
Momenteel wordt vijver 2 het meest gebruikt door karpervissers. De rol van wedstrijdvijver wordt meer en meer overgenomen door vijver 4.

Topstekken
:

Voor het vissen op karper is het gebied rondom het eiland uitermate geschikt.
Nummers waar onze wedstrijdvissers handenwrijvend naar toe gaan met de vaste stok (8 meter uit de kant is daarbij meestal voldoende) zijn: 1 t/m 33, 7 t/m 11 en 39 t/m 43, 50, 51, 56 en 57. Dat wil zeker niet zeggen dat andere stekken niet goed zijn.

Visstekken voor minder valide sportvissers in vijver 2: 

Vlak bij de parkeersplaats zijn er 3 visplaatsen aangelegd voor onze minder valide sportvrienden. Deze plekken zijn ook met de rolstoel gemakkelijk bereikbaar en er kan veilig worden gevist vanaf de plaatsen 52, 54 en 55.
Bovendien is er ook een invalidenparkeerplaats en in de schuilgelegenheid een invalidentoilet.
Sinds de parkeerplaats bij vijver 4 klaar is, kan men van daaruit ook snel de nummers 17 t/m 21 bereiken, zeker geen slechte stekken en men hoeft niet ver te lopen.

Ligging: 

Vijver 3 is onze jeugdvijver. Als u de parkeerplaats oprijdt, ziet u hem recht voor u liggen.

Beschrijving:

De jeugdvijver werd in 2003 aangelegd en op 22 mei 2004 officieel geopend.
Omdat vijver 1 en 2 erg moeilijk bevisbaar waren voor de jeugd (met een kort hengeltje kon er destijds moeilijk wat worden gevangen) heeft het bestuur eind vorige eeuw besloten deze vijver speciaal voor de jeugd aan te leggen.
De jeugdvijver telt 28 genummerde plaatsen die allen verhard zijn met klinkers.
Het vissen in de jeugdvijver is in beginsel voor personen van 14 jaar en jonger. Zij hebben dan ook voorrang in deze vijver. Het is voor de senior visser (in het bezit van de juiste en geldige papieren) wel toegstaan gebruik te maken van deze vijver mits bovenstaande gerespecteerd wordt.
De maximale hengellengte voor de jeugdvijver is 6 meter en werphengels zijn nadrukkelijk verboden.
In de jeugdvijver kan al goed vis worden gevangen met een hengeltje van 4 meter. Ver vissen is dus helemaal niet nodig.
De vangsten zijn over het algemeen goed. In de afgelopen jaren werd er tijdens onze jeugdwedstrijden gemiddeld tussen de 8 en de 12 vissen per uur gevangen.
Waterdiepte:
Als het water op zomerpeil staat is het op 4 meter uit de kant gemiddeld wel 1 meter diep. Op het diepste punt zal de vijver dan ongeveer 2 meter zijn.

Vissoorten: 

De vissoorten in de jeugdvijver zijn ook speciaal afgestemd op de jeugd. De hoofdmoot vormt de blankvoorn en de ruisvoorn. Verder zitten er wat kleine baarsjes en windes. Ook is er wat brasem en zeelt uitgezet.
In het kader van het aalscholverproject van Sportvisserij Nederland zijn er eind 2009 ruim 600 kruiskarpers uitgezet. Dit zijn vissen die momenteel 2 tot 2,5 kilo per stuk wegen. Met het juiste materiaal zijn deze kruiskarpers nog vangbaar aan de vaste hengel. Enkele jaren later zijn er nogmaals kruiskarpers uitgezet en begin 2017 spiegelkarpertjes van rond 600 gram. Als deze in de komende jaren wat groter zijn, kunnen die dan overgezet worden naar vijver 1 en 2.

Topstekken 

Die zijn hier niet aan te wijzen. Overal wordt veel gevist en over het algemeen goed gevangen.
Visstekken voor minder valide sportvissers:
De jeugdvijver kent ook 2 stekken voor minder valide sportvissers. Dat zijn de nummers 3 en 18. 

Ligging

Als u via het Hoogzand binnenkomt, rijdt u niet de hoofdingang in, maar nog een stukje verder. Daar ziet u aan de linkerkant nog een parkeerplaats. Als u die oprijdt, ziet u aan de rechterkant vijver 4. Deze parkeerplaats is trouwens ook gemakkelijk als u in vijver 2 nummers 11 t/m 24 wilt gaan vissen. Tien meter lopen en u zit b.v. op nr 19.

Beschrijving: 

Vijver 4 werd aangelegd tussen 2002 en 2010. Het oostelijke deel (de lage nummers) was het eerste klaar. De afwerking van de westkant liet echter veel langer op zich wachten. Die werd pas in 2010 afgerond. In 2008/2009 werden er 30 mooie grote betonnen visplaatsen aangelegd. Het zijn prachtige, royale steigers om op te zitten. Op 5 juni 2010 werd deze vijver officieel geopend. Op de parkeerplaats van de vijver is een rode beuk geplant als herinnering aan onze oud-voorzitter en initiator van al onze vijvers, Hein van Valkengoed.
In vijver 4 worden momenteel bijna alle verenigingswedstrijden gevist.

Waterdiepte: 

De waterdiepte van deze vijver varieert nogal. Op een afstand van 10 meter uit de kant is de waterdiepte op de nummers 14 t/m 27 ( uitgezonderd nummer 19 en 20; daar is het heel ondiep) zeker wel 4 tot 5 meter. De nummers 1 t/m 13 zijn over het algemeen veel minder diep. De hoge nummers (30 en 29) liggen aan een zandplaat. Het is daar veel ondieper. Soms is het daar erg goed vissen als de vis de plaat op wil trekken.

Vissoorten:

Natuurlijk is er in deze vijver een behoorlijk bestand aan blankvoorn, ruisvoorn, zeelt en baars. De brasem doet het goed in dit water. Exemplaren van 2,5 kilo vormen geen uitzondering. Men kan er bovendien zeer grote windes vangen en er is behoorlijk wat zeelt uitgezet. Men zal in vijver 4 tevergeefs vissen op karper. Die is bewust weggelaten bij de inrichting van deze vijver. Wat opvalt is dat de vis er kerngezond uit ziet. In 2015 en 2016 in totaal 400 kg kruiskarpertjes uitgezet.

Topstekken:

Er is overal wel een visje te vangen. Als u wilt zien hoe er bij wedstrijden op bepaalde plekken wordt gevangen kunt u kijken bij de uitslagen van wedstrijden. Daar staan plaatsnummers met bijbehorende vangstgewichten vermeld.Copyright: het Alvertje Oostrum 2007/2009/2010/2012/2014/2017