Nieuws vanuit bestuur 29-01-2021Hou u aan de Algemene richtlijnen die landelijk geleden t.a.v. van de maatregelen rondom het coronavirus, ook als u gaat vissen gelden deze richtlijnen.
Nachtvissen is i.v.m. de Avondklok niet toegestaan.
Hou de nieuwsberichten op de site in de gaten voor het laatste Corona nieuws

Het bestuur van HSV Het Alvertje is te bereiken via info@hsvhetalvertje.nl

 • De Algemene ledenvergadering van 2020 heeft niet kunnen plaatsvinden door de corona maatregelingen, en zal ook niet meer plaats gaan vinden. Het is een uitzonderlijke situatie, waar we geen andere invulling aan kunnen geven. 
  De kascontrole commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven over de financiële stukken van 2019.
  Hopelijk kunnen we later dit jaar de goedkeuring van 2019 en 2020 in een keer doen, gezien de moeilijke situatie met corona.(rectificatie op 8-2-21, i.v.m. eerder geplaatst bericht)
  Jubilarissen van 2020 zullen via een aparte bijeenkomst aan het vijvercomplex worden uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het speldje, uitnodiging volgt voor eind april, begin mei 2021
 • Alle betaalde Extra vergunningen zijn verzonden aan de leden na 10 januari 2021. Zie voor aanvragen en kosten extra vergunningen de site voor informatie.
 • De kosten voor de dag-vergunning (toestemming) is met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar €10.
 • Mogelijkheden voor mee-vistoestemming aan vijvercomplex per 01-01-2021 alleen voor leden van Het Alvertje aan te vragen, verder informatie staat op de site bij vergunningen MeeVIS toestemming
 • QR scanning op Extra vergunningen is toegevoegd zodat na scanning het reglement zichtbaar wordt
 • Parkeerplaats vijver 4 zal worden uitgebreid
 • Vissen in de Haven Wanssum voor leden van Het Alvertje is toegestaan van 15 oktober t/m 1 april, er zal een reglement worden opgesteld t.a.v. afspraken vissen Haven Wanssum.
 • Aanvraag stroomvoorziening in uitvoering
 • 4 februari zal je jeugdvijver worden afgevist i.s.m. een gespecialiseerd bedrijf en vrijwilligers van de vereniging. De te grote Kruiskarpers/ vissen worden overgezet naar vijver 5 die in ontwikkeling is.
 • In maart 2021 zullen nieuwe F kruiskapertjes worden uitgezet op vijver 3, 250 kg, tevens in maart 2021 zal op vijver 4, 500 kg brasems worden uitgezet.
 • Sportvisserij Limburg wil met een delegatie het vijvercomplex bezoeken, i.s.m. het bestuur afspraak onder voorbehoud op 16 april 2021
 • Bestuur heeft een document opgesteld met speerpunten visie 2021-2024, dit gaan we verder uitwerken op een bestuurlijke brainstorm dag.
 • Ontwikkelingen aandacht vijver 5Rob Berden
Secretaris Hengelsportvereniging ‘t Alvertje Oostrum