Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement WedstrijdsportWedstrijdreglement 

1.Elke deelnemer vist op zijn, door het lot aangewezen nummer.
2.De maximale hengellengte is 9,5 meter, terwijl hengel + lijn de 15 meter niet mag overschrijden.
3.Elke deelnemer mag maximaal 1 kg aangemaakt voer gebruiken. Bovendien mag men nog 250 gram aas in zijn bezit hebben.
4.De wedstrijdcommissie kan steekproefsgewijs controleren. Iemand die 100 gram of meer teveel voer of aas bij zich heeft, wordt voor de betreffende wedstrijd wordt uitgesloten. Bij kleinere gewichtsoverschrijdingen wordt het teveel aan voer of aas verwijderd.
5.Er mag enkel gebruik worden gemaakt van witte maden en casters van witte maden)
6.Als er bij iemand rode maden worden aangetroffen, wordt betreffende persoon voor de gehele serie geschorst.
7.Imitaties van rode maden en Ruby zijn wel toegestaan.
8.Het gebruik van verse de vase en levende of stukjes vis is verboden.
9.Zinkvissen is toegestaan mits er zich geen voer op de lijn bevindt (dus ook geen voerkorfjes of method feeders). Uiteraard is er een uitzondering voor picker en methodwedstrijden.
10.Eerste signaal: aanvang wedstrijd.
11.Tweede signaal: einde wedstrijd.
12.Alle vis die zich binnen een kwartier na het tweede signaal niet in het schep- of leefnet bevindt, telt niet mee.
13.Bij lage waterstand mag men voor de visstek plaatsnemen. De voorste poten van het vissteiger / viskist mogen niet in het water staan.
14.Gevangen vis dient in het leefnet bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd en dient levend ter weging te worden aangeboden.
15.Kruiskarper mogen alleen in een fijnmazig net bewaard worden, voor andere soorten mag men ook andere netten gebruiken.
16.Gewichten boven ± 15 kg tijdens de wedstrijd moet men tussentijds laten wegen, of men gebruikt een 2e leefnet. Bij grote vangsten beslist de wedstrijdcommissie hoe hier mee om te gaan.
17.Karpers groter dan 35 cm mogen niet in het leefnet worden bewaard (met uitzondering van kruiskarpers op vijver 4). Deze dienen, samen met een buurman visser gemeten te worden, en daarna onmiddellijk te worden teruggezet. De lengte van de karper van de kop tot het puntje van de staart dient op de wedstrijdkaart te worden genoteerd. Bij de vijver is een omrekentabel aanwezig, aan de hand waarvan, ná de wedstrijd een gewicht wordt toegekend.
18.Wanneer een graskarper gevangen wordt, mag deze niet teruggezet worden, maar moet men dit melden zodat de wedstrijdcommissie deze over kan laten zetten.
19.In geval bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt de wedstrijdvisser voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
20.Iedereen laat zijn visplek schoon achter. Afval wordt in de aanwezige vuilnisemmers gegooid. Voerresten worden ín de vijver gegooid.
21.Voor ongevallen en schade voor, tijdens en na de wedstrijd draagt het bestuur van H.S.V. 't Alvertje geen enkele verantwoording.
22.In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.