Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement Karpervissen
Aanvullend reglement voor de karper visser 
1.Er mag niet verder dan 6 meter links en/of rechts van de gekozen visplaats én tot maximaal het midden van de vijver worden gevist.
2.Elke karper visser moet een landingsnet en een onthaak mat bij zich hebben en gebruiken.
3.Zet gevangen karper bij voorkeur meteen terug.
4.Op verzoek van de controleur dient men, ter controle op verboden aas, zijn hengel(s) direct binnen te draaien.
5.Radiografische voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 gebruikt worden én men moet in het bezit zijn van de ATA
6.Tentjes met een maximale diameter van 3 meter zijn toegestaan in de kleuren groen of camouflage. De tentjes dienen binnen 5 meter van de oever te worden geplaatst. Per persoon mag slechts één tent worden geplaatst en alleen maar als men op dat moment daadwerkelijk vist.
7.Het gebruiken of in bezit hebben van alle soorten noten en/of ongekookte granen is verboden.
8.Een karper visser die, om welke reden dan ook, zijn stek verlaat, is verplicht eerst zijn lijn(en) binnen te halen.
9.De karper visser wordt geacht zich binnen 3 meter van de hengels op te houden. Dit om bij aanbeten snel ter plekke te zijn zodat voorkomen wordt dat de vis in waterplanten verdwijnt met alle gevolgen van dien.
10.Gevlochten vislijnen zijn verboden. Er mag alleen met nylon lijnen gevist worden.

Aanvullend reglement voor het nachtvissen
1.Nachtvissen is toegestaan voor leden met een VISpas van HSV ‘t Alvertje in combinatie met een geldige ATA..
2.Nachtvissen is alleen toegestaan aan vijver 1, 2 en 4 van het Wanssums Ven.
3.De vergunninghouder moet de minimumleeftijd van 18 jaar hebben en mag tijdens het nachtvissen niet vergezeld worden door personen die geen lid zijn van HSV ’t Alvertje, van leden die geen ATA. hebben óf leden met een ATA. die niet daadwerkelijk vissen.
4.Het tentje mag, i.v.m. de conditie van het onderliggende gras, maximaal 3 dagen en nachten op dezelfde plaats staan. Wil men langer blijven dan moet het tentje worden verplaatst.
5.Gevangen karper mag, voor het maken van foto’s, tot zonsopkomst in een bewaarzak worden bewaard. Het beste is echter de karper zo snel mogelijk terug te zetten.
6.Afval moet in het tentje bewaard worden of meteen in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan. Dus geen rommel rondom de tent.
7.Onregelmatigheden rond de visvijver of schuilgelegenheid dient men te melden bij de controleur of bij het bestuur.
8.Overtreding van dit aanvullende reglement leidt tot intrekking van de ATA.

Opmerking:

Als vijververeniging moeten wij zuinig zijn op de gemaakte afspraken met de gemeente Venray. Het is een voorrecht om te mogen nachtvissen op het Wanssums Ven en zeker geen vanzelfsprekendheid.

De ATA - Algemene Toestemming Alvertje 
1.Het bestuur heeft het recht om zonder van opgaaf van reden een lid te onthouden van een ATA.
2.De vereniging verstrekt maximaal 300 ATA. ’s in enig kalenderjaar.
3.Om voor een A.T.A. in aanmerking te komen, moet je al 1 jaar lid zijn geweest. 
4.Het lid moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om in aanmerking te komen voor een ATA.
3.Een lid dat 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar, kan alleen in aanmerking komen voor een ATA wanneer 1 van de ouders lid is van het Alvertje én ook daadwerkelijk de hengelsport bedrijft aan de vijvers van het Wanssums Ven. Dit lid alleen nachtvissen onder begeleiding van de mee vissende ouder.
Een oom, tante, vriend of welke andere volwassene is niet conform het gestelde hierboven.
4.Houdt een lid zich niet aan de reglementen van HSV ‘t Alvertje of wijkt het lid af van de algemeen geldende normen en waarden, dan kan de ATA meteen ingenomen worden. Zulks ter beoordeling van de aanwezige controleur of het bestuurslid.
5.Nieuwe leden kunnen tot 1 oktober van het betreffende kalenderjaar een ATA aanvragen voor het jaar erna.  
Het recht op deze toestemming voor een ATA vervalt als er 1 jaar geen lidmaatschap geld is betaald.
6.Op bovenstaande opsomming van regels zal onder geen enkel beding afgeweken worden.

Opmerking:
Verwissel deze toestemming niet in voor de licentie van Sportvisserij Nederland, waarvoor je een hologramsticker ontvangt die achterop je VISpas wordt geplakt. Deze toestemming voor nachtvissen is niet geldig aan het Wanssums Ven.