Reglement vissen/ hengelsport Jachthaven WanssumReglement vissen/ hengelsport Jachthaven Wanssum

1.Het visrecht is voorbehouden aan leden van Hengelsportvereniging HSV het Alvertje te Oostrum. Men dient in het bezit te zijn van een geldige vispas van HSV ‘t Alvertje.

2.Deze geldige vispas dient op verzoek van de controleur getoond te worden.

3.Vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur ná zonsondergang.

4.Het visrecht aan de jachthaven van Wanssum is beperkt tot de periode 1 oktober tot 1 april van elk kalenderjaar.

5.Het visrecht in de jachthaven van Wanssum geldt vanaf de loopbrug tot aan het einde van de jachthaven waar deze uitmondt richting de industriehaven. Dit geldt ook voor de zijde waaraan de supermarkt gelegen is.

6.Vissen/ hengelsport op de bestaande loopbrug is niet toegestaan.

7.Vissen/ hengelsport op de bootsteigers is alleen toegestaan nadat de directie van Jachthaven Wanssum BV hiertoe mondeling toestemming heeft verleend aan het betreffende lid van vereniging HSV het Alvertje.

8.Parkeren van de auto dient te geschieden op het voorliggende parkeerterrein. Parkeren aan het looppad langs/ aan de haven is ten strengste verboden.

9.Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken tijdens het vissen is verboden.
Een totaalverbod geldt voor het gebruik van sterk alcoholische dranken.

10.Afval deponeren in de afvalbakken. Als er geen afvalbakken aanwezig zijn, neem het dan mee naar huis.

11.Wie zich niet houdt aan dit reglement krijgt allereerst een waarschuwing van de controleur. Bij herhaling krijg je een brief van het bestuur. Bij het opnieuw overtreden van de regels wordt door het bestuur met een aangetekende brief een sanctie opgelegd. Dit kan zijn, de ontzegging van de toegang tot de jachthaven voor een bepaalde periode of, bij ernstige en terugkerende overtreding van de regels, royement.